Wat Is Incontinentie? (Het Complete Verhaal + Tips)

wat is incontinentieWe weten allemaal wel ongeveer wat incontinentie is. Maar wanneer je ermee te maken krijgt, wil je het precíes weten. En vooral wat de oorzaak is, want in veel gevallen is het te genezen, en op zijn minst te verbeteren. Daarom dit zeer uitgebreide artikel met als onderwerp: “Wat is incontinentie?”


Incontinentie, ook wel urine-incontinentie genoemd, is ongewild urineverlies, dat minimaal twee keer per maand voorkomt. Urine-incontinentie is vaak onderdeel van een reeks problemen die vallen onder de noemer bekkenbodemproblematiek.


In Nederland hebben bijna 1 miljoen mensen dagelijks in meer of minder mate last van ongewenst urineverlies.


Ongeveer 1 op de 4 volwassen vrouwen die jonger zijn dan 65 jaar, heeft last van ongewenst urineverlies. Ongeveer 7% van deze groep heeft hier dagelijks last van.


Van de vrouwen boven de 65 jaar heeft 14% dagelijks te maken met ongewenst urineverlies.
Incontinentie bij mannen jonger dan 65 jaar komt bijna niet voor. Van de mannen boven de 65 jaar heeft 5 tot 7% dagelijks last van ongewenst urineverlies.


wat is incontinentieSoorten incontinentie

 

Er bestaan verschillende vormen van incontinentie:


Stressincontinentie of inspanningsincontinentie. Deze vorm van incontinentie ontstaat door ‘stress’ (druk) in de buik. Wanneer u lacht, huilt, rent, sport of niest, loopt er urine uit de blaas. Dit type van incontinentie komt het meest voor.

Bij stressincontinentie kan de blaas niet meer goed worden dichtgedrukt met de sluitspier. In de meeste gevallen is de oorzaak dat het weefsel en de spieren die onder de blaas liggen (de bekkenbodem), verslapt zijn. De bekkenbodem kan de blaas dan niet voldoende tegendruk geven om helemaal te sluiten. Dit gebeurt vaak na een bevalling of operatie. Volgens een onderzoek van een groot farmaceutisch bedrijf heeft zelfs een kwart van de vrouwen boven de 35 last van stressincontinentie.

Aandrang (urge)-incontinentie. Bij deze vorm van incontinentie komt er plotseling een aandrang om te plassen. Maar voordat het toilet is bereikt, loopt de blaas al leeg.
De oorzaak is meestal een overactieve blaas. De spieren rond de blaas trekken ongecontroleerd samen waardoor de blaas geheel onverwacht acuut wil legen. Bij lichte urge-incontinentie vallen er enkele druppels in de broek, in zware gevallen loopt de blaas geheel leeg. Bij deze aandoening moeten mensen ook erg vaak plassen.

Gemengde incontinentie: combinatie van stressincontinentie en aandrang-incontinentie.

Overactieve blaas: heel vaak sterke aandrang tot plassen. Kan gepaard gaan met urineverlies.

Reflex-incontinentie: urineverlies op onwillekeurige momenten als gevolg van een neurologische aandoening.

INCONTINENTIE BEDPLASSEN

Overloopincontinentie. Bij deze vorm van incontinentie is de blaas altijd erg vol, waardoor er urine uitloopt. Dit kan druppelsgewijs of in grotere hoeveelheden. Er zijn verschillende oorzaken voor een overvolle blaas, zoals een vernauwde plasbuis; een vernauwde hals van de blaas; een vergroting van de prostaat; een blaas die niet meer goed functioneert.

Functionele incontinentie: het niet op tijd kunnen bereiken van het toilet als gevolg van geestelijke stoornissen en/of verminderde functie van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten).

Atypische incontinentie: incontinentie waarbij geen duidelijk patroon aan te wijzen is in de frequentie en het moment van urineverlies.


Bedplassen. Eén op de tien kinderen onder de tien jaar heeft ’s nachts last van urineverlies. Ze plassen in bed bijvoorbeeld omdat ze te diep slapen. Maar ook spanningen op school of thuis kunnen de oorzaak zijn van bedplassen. Ook veel volwassenen hebben last van bedplassen.


Druppel-incontinentie. Deze vorm van incontinentie komt alleen bij mannen voor. Na het plassen, druppelt het nog lange tijd na. Meestal is de oorzaak een vergrote prostaat die niet in staat is de blaas voldoende te legen.

Zwangerschapsincontinentie. Veel zwangere vrouwen hebben tijdens en na de zwangerschap last van urineverlies. Een oorzaak kan zijn dat de baarmoeder de blaas wegdrukt, waardoor deze niet meer goed sluit. Maar de belangrijkste oorzaak is de bekkenbodem. Die verliest zijn kracht door de zwangerschapshormonen en later door de bevalling. Zwangerschapsincontinentie gaat in bijna alle gevallen enige tijd na de bevalling weer voorbij.

  

 

De diagnose ‘Incontinentie’


De diagnose ‘incontinentie’ kan worden gesteld op basis van de onderstaande methoden:

• Ziektegeschiedenis: o.m. van welke soort incontinentie is er sprake? Wanneer is er voornamelijk sprake van klachten?

• Lichamelijk onderzoek: verzakkingen opsporen en functioneren van de bekkenbodem beoordelen.

• Laboratoriumonderzoek: uitsluiten van een urineweginfectie.

• Plasdagboek: bijhouden van de tijden en hoeveelheden van plassen.

• Urodynamisch onderzoek: het meten van de stroomsnelheid en volume van de urine bij het plassen, het meten van de capaciteit en de blaasdruk tijdens vulling.

• Verbandweegtest: hierbij worden voorgewogen verbanden door de patiënte gedragen om de hoeveelheid verloren urine vast te kunnen stellen.

Oorzaken van incontinentie:


• Neurologische stoornissen
• Een bevalling
• Een operatie (bijvoorbeeld aan de prostaat)
• Overige prostaatproblemen
• Chronische ontstekingen
• Blaassteen
• Een zwakke sluitspier van de blaas
• Een te kleine blaas
• Afwijkingen aan de blaas zelf
• Blaasontsteking
• Blaaskanker

In sommige gevallen is er geen oorzaak aan te wijzen.

 


 

Incontinentie kan op verschillende manieren behandeld worden of draagbaarder gemaakt worden:

• Medicatie: er zijn medicijnen beschikbaar die de functie van de blaas kunnen beïnvloeden. Hierdoor kan aandrang-incontinentie verminderen.

• Blaastraining: bij aandrang-incontinentie kan de blaas getraind worden door het toiletbezoek steeds een korte tijd uit te stellen. Hierdoor krijgt de patiënt weer controle over de blaas.

• Bekkenbodemtraining: bij stressincontinentie kunnen met behulp van een speciale fysiotherapeut de bekkenbodemspieren getraind worden. Hierdoor kan voorkomen worden dat urine uit de blaas loopt bij plotselinge bewegingen.

• Incontinentiemateriaal: als de patiënt incontinentiemateriaal gebruikt hoeft hij niet meer bang te zijn voor de gevolgen. Is dit een behandeling? Het is meer een oplossing voor de gevolgen van incontinentie. De keuze voor het type incontinentiemateriaal hangt af van de hoeveelheid urineverlies en de persoonlijke voorkeur voor pasvormen. Mannen kunnen de urine in een uitwendig zakje opvangen. Een incontinentieverpleegkundige kan hulp bieden bij de keuze voor een bepaald materiaal.

• In bijzondere gevallen kan de blaasfunctie slechts ondersteund worden bet behulp van een inwendig verblijfskatheter. Dit is bijvoorbeeld het geval bij incontinentie veroorzaakt door een ongeneeslijke neurologische ziekte.

• Operatie: een operatie kan de oplossing zijn voor stressincontinentie. Het doel van een dergelijke operatie is het afsluitmechanisme van de blaas weer te verstevigen. Over het algemeen blijken de resultaten van een operatie op korte termijn goed, al komt één op de vijf vrouwen na een aantal jaar wel weer terug met (minder ernstige) klachten.


Voorkomen van incontinentie

Stressincontinentie kan voorkomen worden door gezonde eetgewoonten en voldoende drinken. Gezonde voeding vermindert de kans op constipatie. Constipatie veroorzaakt grote druk op de blaas en de urinebuis.

Gezonde voeding draagt ook bij aan een gezond gewicht, waardoor de bekkenbodemspieren in goede conditie blijven. Voldoende drinken is belangrijk, omdat een verminderde blaasinhoud incontinentie kan veroorzaken. Ook oefeningen voor de bekkenbodemspieren kunnen stressincontinentie voorkomen.

 


 

Oplossingen bij incontinentie


Het is heel belangrijk dat een arts weet wat de oorzaak is van de incontinentie. Dat is nodig om de juiste behandeling en het juiste product te kiezen. Er zijn veel verschillende materialen.

Het eerste doel is om te zorgen dat er geen urine of ontlasting door of langs het materiaal lekt en dat de huid wordt beschermd. Daarnaast zijn er verschillen in draagcomfort, de mate waarin lekkage wordt voorkomen en de prijs. U bepaalt zelf wat u prettig vindt. Voldoet een bepaald product niet, dan is het verstandig om een ander materiaal te proberen.


Vraag onze hulp

Door het ongewild verlies van urine kunt u zich onzeker gaan voelen. Misschien gaat u wat minder vaak de deur uit of vermijdt u bezoekjes aan familie en vrienden. Dat is begrijpelijk, maar eigenlijk niet nodig.

Door verschillende materialen en merken te proberen, kunt u ontdekken welk materiaal het beste bij uw situatie past. Wij helpen u daarbij.


Incontinentie: vaak maar tijdelijk

Een misverstand is dat incontinentie nu eenmaal bij het ouder worden hoort. Ook bij oudere mensen die een lichte tot matige vorm van incontinentie hebben, kan de incontinentie in veel gevallen overgaan.

Zeker als u nog goed mobiel bent en niet in een rolstoel zit. Vraag uw huisarts of continentieverpleegkundige naar behandelingen die voor u zinvol kunnen zijn, zoals aanpassing van het medicijngebruik, blaastraining, bekkenbodemspiertraining en het aanleren van een goede houding op het toilet.

 


 

 

Incontinentie handleiding

 

Hieronder ziet u een lange lijst met vragen en antwoorden met betrekking tot incontinentie. Hopelijk vindt u hier het antwoord op uw brandende vragen.

 

V: Wat is urine-incontinentie?

A: Urine-incontinentie is de medische term voor de "klacht van het op enigerlei wijze onvrijwillig weglekken van urine." Deze definitie werd vastgesteld door het International Continence Society en wordt consistent gehanteerd door medische professionals, onderzoekers en in de industrie.

Het onvrijwillig weglekken van urine om welke reden dan ook, komt vaker voor dan we ons bewust zijn. De symptomen hebben soms te maken met tijdelijke omstandigheden, maar een andere keer zijn ze weer verbonden met lange termijn omstandigheden of risicofactoren. Indien u zelf te maken heeft met risicofactoren bij uw symptomen, dan is er ook goed nieuws. Hebt u de beschikking over de juiste informatie, dan kunt u manieren vinden om uw klachten te verminderen, te elimineren of in ieder geval onder controle te houden. Zijn uw klachten ernstig, aarzel dan niet om uw eigen dokter of uroloog te consulteren.

V: Hoe vaak komt urine-incontinentie voor?

A: In Nederland hebben 750.000 volwassenen symptomen ondervinden die wijzen op urine-incontinentie . De helft van hen is jonger dan 50 jaar. Het ongemak van een lekkende blaas is niet iets wat alleen volwassenen treft. Duizenden mensen onder de 45 hebben met klachten op dit gebied te maken. Deze cijfers betreffen zowel mannen als vrouwen, hoewel vrouwen ongeveer drie maal zoveel kans hebben op urine-lekken als mannen.

We hopen dat deze feiten u aanmoedigen om zonder (valse) schaamte of gêne op zoek te gaan naar het aanbod aan oplossingen dat beschikbaar is om uw problemen op te lossen. Wij raden u ook aan om uw klachten te bespreken met uw eigen huisarts, aangezien urineverlies soms met een bepaalde omstandigheid te maken heeft of het is de wisselwerking tussen medicijnen die door medici geëvalueerd wordt.

V: Wat is de oorzaak van urine-incontinentie?

A: Er zijn veel oorzaken voor urine-incontinentie. Een aantal van die oorzaken zijn te vinden in zwakke blaasspieren, zwangerschap, bevalling, hysterectomie, complicaties na een operatie, hersenbloeding of chronische ziekten als diabetes, multiple sclerosis en Parkinson. Andere ziekten die de blaas-zenuwen of het ruggenmerg aantasten kunnen ook urine-incontinentie tot gevolg hebben.

V: Hoe werkt mijn blaas?

A: Uw lichaam slaat urine in de blaas op. Tijdens het plassen spannen de spieren in de blaas samen om de urine te verplaatsen naar de urinebuis – een buis onder de blaas. Tegelijkertijd ontspannen de spieren rond de plasbuis en laten de urine door. Incontinentie treedt op als de urine de blaas en de urinebuis zonder ‘waarschuwing’ verlaat.

V: Welke soorten incontinentie zijn er en wat zijn de bijbehorende symptomen en vermoedelijke oorzaken?

A:

 • Stressincontinentie

Verlies van urine wanneer u ´druk´ zet op uw blaas. Lekken wanneer u niest, hoest, lacht, fitnest of zware voorwerpen optilt. Oorzaken kunnen ook worden gevonden in: fysieke veranderingen na een bevallig, zwangerschap, menopauze en overgewicht.

 • Aandrangincontinentie

Een plotselinge en intense aandrang om te urineren – vaak gevolgd door onvrijwillig verlies van urine. Het plotseling of vaak legen van de blaas; twee maal of vaker per nacht opstaan om te urineren. Oorzaken kunnen ook worden gevonden in: infecties van de blaas- of urinewegen, een geïrriteerde blaas, hersenbloeding, neurologische aandoeningen als Parkinson of Multiple Sclerosis.

 • Overloopincontinentie

Frequent of constant druppelen van urine. Het gevoel dat uw blaas nooit leeg is; soms alleen een zwakke straal (urine).Oorzaken zijn soms: een beschadigde blaas, een verstopte urinebuis, diabetes.

 • Functionele Incontinentie

Het onvermogen om tijdig het toilet te bereiken. Fysieke of psychologische beperking, waardoor u niet op tijd op het toilet bent. Oorzaken zijn soms: beperkingen in mobiliteit, pijn bij het bewegen, medicatie, arthritis (gewrichtsontsteking, jicht).

V: In welk opzicht kunnen gezondheid en levensstijl helpen om de kans op incontinentie te verkleinen?

A: Er zijn een aantal eenvoudige dingen die u kunt doen om uw blaas en uw urinaire systeem gezond te houden. Bijvoorbeeld: regelmatig urineren en de ‘grote boodschap’ niet uitstellen. Let op dat u genoeg drinkt. Drink tenminste zes tot acht glazen water per dag om uw blaas gezond te houden. Drinkt u minder water, dan wordt uw urine geconcentreerder en dit kan irritatie van de binnenwand van de urinebuis en blaas tot gevolg hebben.

Let op uw voedingspatroon. Veel zaken, zoals cafeïne, alcohol, zuurrijk voedsel (zoals tomaten en citrusvruchten) en zuurhoudende dranken, chocolade, kunstmatige zoetstoffen, hete kruiden, koolzuurhoudende dranken, kunnen uw blaas irriteren. Neem de tijd om uit te zoeken welke voedingsmiddelen en dranken ‘lekken’ kunnen veroorzaken en schrap ze uit uw eetpatroon.

Let op uw gewicht. 5% tot 10% gewichtsverlies kan helpen om de druk te verlichten, die overgewicht zet op uw blaas en de omliggende spieren. Dit zal zeker helpen om uw incontinentieklachten onder controle te krijgen.

Begin met het trainen van uw bodembekkenspieren om de spieren, die helpen bij de controle van het plassen, te verstevigen.

V: Ik denk dat ik urine-incontinentie heb. Hoe kan ik dat aan mijn huisarts uitleggen?

A: In de allereerste plaats, informeer uzelf. Ontdek hoe uw lichaam werkt (in het bijzonder uw urinaire systeem) en wat normaal is. Op deze wijze kunt u uw huisarts beter van informatie voorzien.

Eén van de beste manieren om dit te doen is om een ´toilet-dagboek´ bij te houden. Begin minstens enige dagen voor uw afspraak met het bijhouden van informatie zoals hoeveel en wanneer u drinkt, hoe vaak u naar de wc moet, wanneer u incontinentie ervaart en onder welke omstandigheden (fitnessen, iets zwaars optillen, lachen etc.).

Als u zich schaamt of het moeilijk vindt om met uw arts te spreken, schrijf dan thuis uw vragen op voordat u de huisartsenpraktijk bezoekt. U zou deze vragen ook hardop kunnen oefenen wanneer u alleen thuis bent. Hierdoor wordt het gemakkelijker om ze uit te spreken tijdens de afspraak met uw arts. Aan deze vragen zou u kunnen denken:

“Zou wat ik eet of drink te maken kunnen hebben met mijn lekkende blaas?”
“Kunnen mijn medicijnen een lekkende blaas veroorzaken?”
“Met welke behandelingen(en) kan ik opnieuw controle over mijn blaas krijgen? “
“Welke behandeling is de beste voor mij?”

Vergeet niet dat de huisarts uw incontinentie kan behandelen en misschien zelfs genezen. Zelfs wanneer de behandeling niet voor 100% aanslaat kan een zorgvuldige aanpak ervoor zorgen dat u zich meer ontspannen en vertrouwd voelt.

V: Wat is ontlastingincontinentie en wat is de oorzaak?

A: Ontlastingincontinentie doet zich voor wanneer u uw stoelgang niet meer onder controle hebt waardoor de ontlasting (faeces) onverwacht weglekt. Dit wordt ook wel fecale incontinentie genoemd. Ontlastingsincontinentie varieert van het incidenteel lekken van ontlasting, die begint bij het laten van winden tot een volledig verlies van controle over ontlasting.

Zowel mannen en vrouwen hebben last van dit probleem, maar vrouwen hebben er meer last van als gevolg van letsel aan de anale spieren en zenuwen die dan weer veroorzaakt wordt door een bevalling. Met het vorderen van de leeftijd komt het vaker voor dat de spieren die nodig zijn voor het controleren van de stoelgang, de anale sluitspieren, verzwakken.

Veel mensen nemen hun toevlucht tot een verandering van hun sociale en fysieke activiteiten, zelfs hun werk, om hun probleem het hoofd te bieden. Echter, het vinden van het juiste middel tegen incontinentie kan een lange weg betekenen van steeds meer vertrouwen krijgen.

V: Wat is het prikkelbare darmsyndroom (PDS) en wat is de oorzaak?

A: Bijna een op de vijf Amerikaanse volwassenen heeft het prikkelbare darmsyndroom (IBS). IBS wordt gekenmerkt door buikpijn of krampen en veranderingen in de darmfunctie, waaronder een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree, verstopping en fecale incontinentie.

Het is niet precies bekend wat de oorzaak is van IBS. Bij IBS kunnen de spieren die uw darmen controleren langer en sterker dan normaal aanspannen. Hierdoor wordt voedsel sneller door uw darmen geperst, waardoor gasvorming, opgeblazen gevoel en diarree het gevolg zijn.

Omgekeerd passeert het voedsel langzaam en de ontlasting wordt hard en droog. Afwijkingen in uw zenuwstelsel of dikke darm kunnen ook een rol spelen. Hierdoor hebt u buitengewoon ongemak door een door gasvorming opgezwollen (onder) buik.

V: Wat is een "toilet-dagboek" en waarom zou ik er één moeten bijhouden?

A: In veel gevallen kunt u uw blaas trainen om te legen op de juiste momenten. Eén van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is een zogenaamd toilet-dagboek.

De ervaringen die u noteert in dit dagboek beantwoorden veel vragen over de gezondheid van uw blaas en de bijbehorende patronen en geeft een globaal beeld over hoe u uw blaas controleert, Deze bevindingen kunt u weer delen met uw huisarts.

V: Hoe kan ik ongelukjes voorkomen en deze in de hand houden?

A: Een verzwakte of overactieve blaas hoeft u niet te weerhouden om uw leven op een normale manier te leiden. Er zijn stappen die u kunt zetten om ongelukjes te voorkomen of er discreet mee om te gaan indien ze zich toch voordoen.

Breng een paar simpele veranderingen aan.

 • Houd de doorgang naar uw badkamer vrij en zorg dat deze ´s nachts goed verlicht is
 • Draag kleding die eenvoudig is open te maken
 • Zorg dat u een lege blaas hebt voor het slapen gaan, een grote vergadering of een reis
 • Gebruik het juiste incontinentieproduct. Wij kunnen u helpen bij het vinden van het juiste product. We hebben een grote variatie in merken, maten en eveneens een grote keuze in sterkte van absorptievermogen.


Minimaliseer geuren

Hoewel u geurtjes niet altijd kunt voorkomen, kunt u deze toch grotendeels in de hand houden. Allereerst: blijf gehydrateerd. Hoe geconcentreerder uw urine, hoe sterker de geur. Vervolgens, overweeg het gebruik van urine-ontgeurende tabletten, zoals vitamine C of andere supplementen die ook dit effect hebben. U kunt een urinegeur ook verminderen door het drinken van appelsap, perensap, kersensap of andere niet-Citrus gebaseerde sappen.


Blijf verstandig gehydrateerd

Drink minstens 6 tot 8 glazen water per dag om uw blaas in goede gezondheid te houden. Drinkt u minder water, dan wordt uw urine geconcentreerder en kan dit de binnenkant van de plasbuis of de blaas gaan irriteren.


Besteed aandacht aan uw voedingspatroon

Veel voedingsmiddelen en –stoffen, zoals cafeïne, alcohol, zuurhoudende voedingsmiddelen (zoals tomaten en citrusvruchten) en zuurhoudende dranken, chocolade, kunstmatige zoetstoffen, hete kruiden en koolzuurhoudende dranken kunnen uw blaas irriteren. Neem de tijd om te ontdekken welke voedingsmiddelen en dranken ´lekken´ bij u kunnen veroorzaken en stop met ze te gebruiken.


Versterk uw bekkenbodemspieren

U kunt overal oefeningen doen zonder dat iemand het merkt. Met een beetje oefening kunt u de bekkenbodemspieren versterken en dit kan helpen het aandranggevoel te verminderen; het vaak moeten plassen en de ongelukjes die daarmee gepaard gaan.

V: Hoe krijg ik een goede nachtrust?

A: Voorbereiding is alles. Neem deze stappen om ongelukjes te voorkomen:

 • Beperk uw vochtinname voor het slapen gaan en vermijd drankjes na 6 uur ´s avonds.
 • Vermijd blaas-irriterende voedingsmiddelen en dranken, zoals cafeïne, alcohol, zuurhoudende voedingsmiddelen (zoals tomaten en citrusvruchten) en dranken, chocolade, kunstmatige zoetstoffen, hete kruiden en koolzuurhoudende dranken.
 • Ga voor het slapen gaan nog tweemaal naar het toilet
 • Doe bekkenbodemspieroefeningen
 • Gebruik het juiste product tegen incontinentie. Moderne producten tegen incontinentie gebruiken super-absorberende polymeren (SAP), die de urine inkapselen en meer vocht vasthouden, zodat ze meer bescherming bieden.

V: Hoe spreek ik praat met mijn dierbaren over mijn incontinentie?

A: Ten eerste, kies een goed moment en een goede plek om te praten. Kies een rustige en comfortabele omgeving waar u privacy hebt en reserveer voldoende tijd. Denk van te voren na over wat u gaat zeggen. U wilt de aard van uw omstandigheden uitleggen, hoe het is ontstaan, hoe het uw leven beïnvloedt en welke behandeling u wilt volgen.

Houd er rekening mee dat u uw geliefden de kans geeft om vragen te stellen. Deskundigen zeggen dat personen met incontinentie vaak de mate waarin het nieuws hun geliefden in verlegenheid brengt overschatten of eventueel overstuur maakt.

Door hen op zo´n manier te vertrouwen dat u hen deelgenoot maakt van uw omstandigheden, zult u merken dat uw relatie met hen er alleen maar door versterkt wordt.

V: Hoe controleer ik mijn incontinentie op mijn werk?

A: Gebruik het juiste product tegen incontinentie. Moderne oplossingen tegen incontinentie, zoals merken als TENA en Depend gebruiken super absorberende polymeren (SAP), die de urine inkapselen en meer vocht vasthouden, zodat u beter beschermd bent. We hebben een uitgebreid assortiment aan soorten, maten en sterkten van absorptievermogen zodat u altijd dát product kan kiezen dat het best bij uw levensstijl past. Gebruik onze productzoeker om de voor u meest geschikte producten te vinden.

 • Vermijd cafeïne. De cafeïne in koffie maakt het diuretisch (vocht afdrijvend), waardoor u vaker aandrang voelt om naar de wc te gaan.
 • Draag donker gekleurde zakelijke kleding. De look is tijdloos en het verbergt een hoop probleempjes, waaronder vlekjes.
 • Doe bekkenbodemoefeningen, zelfs in vergaderingen. Om de oefeningen te doen spant u die spieren die u gebruikt om de urinestraal te stoppen. Houd de spanning gedurende drie seconden aan en ontspan daarna. Doe dit acht tot 10 maal, met een minimum van drie keer per week.

V: Hoe werken bekkenbodemspieroefeningen en helpt het?

A: Deze oefeningen helpen u om uw bekkenbodemspieren te verstevigen. Ze trainen de spieren die u gebruikt om te stoppen met plassen. Deze spieren sterker maken helpt u om uw urine langer in uw blaas vast te houden.

Lokaliseer uw bekkenbodemspieren door te doen alsof u de urinestraal wilt stoppen. Knijp en houd deze spieren drie seconden lang gespannen, daarna drie seconden ontspannen. Uw doel is om 10 aanspan/ontspan-oefeningen per keer te doen. Rust dan even uit en doe nog tweemaal deze 10 aanspan/ontspan-oefeningen, dus 30 keer in totaal. Uw huisarts kan u eventueel meer precieze aanwijzingen geven.

Ja, oefeningen helpen vaak, in het bijzonder voor mensen met hetzelfde type blaasprobleem als u. U kunt het beste met uw arts overleggen welk blaasprobleem u hebt en bij welke oefeningen u het meeste baat hebt.

V: Hoe lang duur het voordat deze oefeningen hun vruchten afwerpen?

A: Afhankelijk van de aard van het blaasongemak dat u hebt, kunt u de positieve effecten van de oefeningen al na enkele weken merken en na 8 tot 12 maanden is er een goede kans dat uw klachten zijn verminderd of zelfs helemaal verdwenen..

Zelfs als uw klachten niet helemaal weg zijn, zult u toch merken dat u zich door de oefeningen beter zult voelen, en met het gebruik van de juiste producten zult u uw zelfvertrouwen terugkrijgen.

Hoe sneller u handelt, hoe beter. De meeste mensen wachten te lang zodat het lichaam tijd nodig heeft om terug te keren naar eerdere routines. Raadpleeg uw arts over uw specifieke situatie.

V: Hoe krijg ik controle over mijn geur?

A: De beste manier om geuren in de hand te houden bestaat uit een combinatie van goede hygiëne, schoon zijn over het gehele lichaam, goed gehydrateerd blijven en het gebruik van fris en schoon ondergoed.

Doe uw afvalproducten in een luchtdichte verpakking. Indien u reist of een huis met anderen deelt, zorgt u het best ervoor dat kledingstukken die in aanraking zijn geweest met incontinentie opgeborgen kunnen worden in een plastic tas met ritssluiting.

Overweeg ook urine-ontgeurende tabletten, zoals vitamine C, of supplementen die hiervoor verkrijgbaar zijn. U kunt de urinegeur ook verminderen door het drinken van appelsap, perensap, kersensap of andere niet-Citrus-gebaseerde sappen. Tot slot nog dit: soms zijn mensen zich niet bewust van hun geur, vraag iemand die u vertrouwt om u eerlijk te vertellen of er een geur bij u aanwezig is of niet.

V: Ik heb een vrij actief leven. Hebt u nog tips die handig zijn voor onderweg?

A: Ja. Hier zijn een paar eenvoudige dingen die u kunt doen om ervoor zorgen dat u altijd voorbereid bent, waar u zich ook bevindt.

 • Neem reserve-exemplaren mee. Draag reservekledingstukken met u mee in een handtas of in een stijlvolle make-up tas.
 • Houd plastic zakken bij de hand voor te verwijderen zaken. Neem de donkerblauwe soort om de inhoud te maskeren, mocht het nodig zijn om de tas publiekelijk te legen. Dergelijke tassen, en ook speciaal ontgeurde wegwerpstofzakken kunt u in de meeste winkels of op het internet vinden.
 • Houd "voor nood" wisselkleding paraat in uw handschoenenkastje.
 • Neem een sporttas vol benodigdheden mee in uw kofferbak.
 • Maak een schema voor regelmatig wisselen van kleding
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van waar het toilet zich bevindt, als u ergens bent. Vooral op plaatsen die u regelmatig bezoekt. Regeren is vooruitzien.

V: Welke invloed heeft de menopauze op uw blaascontrole?

A: Tijdens en na het proces van de menopauze is er een beduidende daling van het niveau van het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Naast het regelen van uw maandelijkse perioden en uw lichamelijke veranderingen tijdens de zwangerschap, controleert oestrogeen ook de gezondheid van uw blaas en urinebuis. Een gebrek aan oestrogeen kan verzwakking van de bekkenbodemspieren tot gevolg hebben, de spieren dus die belast zijn met de blaascontrole. Dit kan resulteren in urinaire incontinentie.

V: Welke blaascontrole-problemen kunnen na de menopauze ontstaan?

A: Enkele van de problemen die zich als gevolg van de menopauze kunnen ontwikkelen zijn:

 • Stressincontinentie. Druk vanwege hoesten, niezen of optillen kan urine duwen door de bekkenbodemspieren die verzwakt zijn door de dalende waarden van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Deze vorm van lekken heet stressincontinentie. Het is een van de meest voorkomende vormen van blaascontrole-problemen bij vrouwen.
 • Aandrangincontinentie. Aandrangincontinentie is een ander, veel voorkomend blaascontrole-probleem. Bij aandrangincontinentie persen of spannen de blaasspieren op het verkeerde moment aan –of doen dit de hele tijd- en dit heeft lekken als gevolg.
 • Nocturia. De aandrang om ´s nachts meerdere malen uit bed te komen om te moeten plassen.

 

 

Hieronder een aantal vragen over incontinentiematerialen:


V: Hoe worden incontinentiematerialen gemaakt?

A: Incontinentiematerialen producten zijn voorzien van een dunne, absorberende laag, gemaakt van super absorberende polymeren (SAP), dat vocht opneemt en onttrekt aan de huid. Alle producten zijn latex-vrij en bevatten lotions of geurstoffen.

V: Zijn er verschillende incontinentiematerialen voor mannen en vrouwen, of zijn ze uniseks?

A: Verschillende fabrikanten maken incontinentiematerialen speciaal voor zowel mannen als vrouwen. Omdat mannen en vrouwen verschillende behoeften hebben, hebben we een aantal producten ontwikkeld, sommige speciaal voor mannen, andere speciaal voor vrouwen. Sommige producten kunnen door beide seksen worden gebruikt.

V: Hoe kunt u incontinentiematerialen weggooien?

A: De producten zijn bedoeld voor éénmalig gebruik en dienen daarna te worden weggegooid in een vuilniszak of afvalcontainer. De producten na gebruik s.v.p. niet door de wc spoelen.

Indien u onderweg gebruikte incontinentiematerialen producten wilt weggooien, dan hebben wij de volgende nuttige tips voor u:

 • Houd een reserve-exemplaar achter de hand in uw handtas.
 • Maak gebruik van uw handtas om in een openbaar toilet om te kleden en op een discrete wijze uw gebruikte producten te deponeren in een afvalbak.
 • Houd plastic zakken bij de hand voor het verwijderen van gebruikte producten. Neem de donkerblauw gekleurde soort om de inhoud van uw tassen te verbergen en ook voor het geval u de inhoud in het openbaar uit uw tas moet halen.
 • Dergelijke tassen, en ook speciaal ontgeurde wegwerpstofzakken kunt u in de meeste winkels of op het internet vinden.

V: Hoe vaak moet ik incontinentiematerialen verwisselen?

A: Dat hangt af van u en de aard van uw aandoening. Echter, incontinentiematerialen gebruiken meer super absorberende polymeren (SAP) om ervoor te zorgen dat ze meerdere bevochtigingen, variërend van weinig tot veel kunnen weerstaan. Dit betekent dat u uw producten minder vaak hoeft te vervangen dan de goedkopere, non-premium merken.

V: Zijn incontinentiematerialen wasbaar?

A: Nee. De reden hiervoor is dat incontinentiematerialen zijn gemaakt om meerdere bevochtigingen met variërende hoeveelheden op te vangen, maar ze zijn ontworpen voor éénmalig gebruik. Na elk gebruik dienen ze te worden weggeworpen en kunnen dus niet worden gewassen en een tweede keer worden gedragen.


Bekijk ook:

Is er materiaal speciaal voor mannen?

 

Incontinentiemateriaal voor vrouwen...

 

Waarom Incontinentiebroekjes Het Veiligste Gevoel Geven (5 Redenen)

Het kiezen van het juiste incontinentiemateriaal...

Hoeveel urine verlies ik? Over absorptievermogen van incontinentiemateriaal...

Psychosociale problemen bij incontinentie...