Klachtenafhandeling

Bij klachten kunt u zich via mail of telefoon tot ons wenden. Wanneer u ons schrijft, dan graag de klacht alvast globaal omschrijven.
Wij nemen binnen 2 dagen contact met u op om de situatie op te lossen.

Wanneer de afhandeling van 123drogisterij.nl niet tot een bevredigende afloop leidt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommisie Webshop die wordt beheerd door de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl).
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Voordat u bij de Geschillencommissie Thuiwinkel klaagt over 123drogisterij.nl, dient u zich eerst met uw klacht tot onze webshop te wenden. Alleen wanneer u niet binnen een redelijke termijn respons ontvangt of wanneer uw klacht niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kunt u een klacht bij Geschillencommissie Thuiswinkel indienen.