Klachtenafhandeling

Bij klachten kunt u zich via mail of telefoon tot ons wenden. Wanneer u ons schrijft, dan graag de klacht alvast globaal omschrijven.
Wij nemen binnen 2 dagen contact met u op om de situatie op te lossen.